Распоред Богослужења за Манхајм

Деидесхеимерстр. 21
68309 Маннхеим

Напомена: У Шпајеру неће бити никаквих богослужења, иако је то распоредом првобитно било предвиђено.

зађеляк-3

назад